Juryprocedure

De jury beoordeelt de inzendingen in vier rondes.

Ronde 1 - voorselectie door de eindjury
De juryvoorzitters doen de eerste voorselectie. Ze kijken of het formulier volledig ingevuld is, of het budget geloofwaardig is en of de inzending in de juiste categorie is ingezonden. De voorzitters kunnen additionele vragen aan de inzenders stellen. Tijdens een jurybijeenkomst met de juryvoorzitters lichten elke voorzitter plenair de voorselectie toe.

Ronde 2 - online vakjury's
De vakjury’s bestuderen de online inschrijfformulieren, het creatieve materiaal en eventueel aanvullende informatie. De campagnes worden  beoordeeld op creatie en resultaat (zie criteria). Een slimme, doordachte afweging dient aan de campagne ten grondslag te liggen. Elk jurylid geeft elke campagne in zijn/haar categorie een cijfer van 1 t/m 5 op de twee pijlers.

Ronde 3 - vakjury's plenair
Op basis van het gemiddelde cijfer worden de vakjury-bijeenkomsten gestart. Elke vakjury dient met een gemotiveerd gezamenlijk juryoordeel komen waarbij ze de bronzen en zilveren Esprix toekennen. De bronzen en zilveren Esprix gaan door naar ronde vier. Vakjury’s kunnen campagnes ‘nomineren’ voor goud.

Ronde 4
De voorzitters van de vakjury’s vormen onder leiding van de onpartijdige juryvoorzitter de eindjury. De eindjury bespreekt de door de vakjury voorgedragen twijfelgevallen en bepaalt welke zilveren Esprix goud waard zijn.

De eindjury neemt het oordeel van de vakjury over voor wat betreft de bronzen en zilveren Esprix. Als blijkt dat een vakjury structureel hoger of structureel lager heeft beoordeeld dan de overige vakjury’s dan behoudt de eindjury zich het recht voor om van het oordeel van de betreffende vakjury af te wijken. Dit is echter uitzonderlijk. Een gemotiveerde argumentatie van de eindjury dient aan deze beslissing ten grondslag te liggen. Deze argumentatie zal met de betreffende vakjury worden gedeeld alvorens de nominaties bekend worden gemaakt.