Juryprocedure

De jury beoordeelt de inzendingen in vier rondes.

Ronde 1 - voorselectie door de 13 juryvoorzitters
De juryvoorzitters doen de eerste voorselectie. Ze kijken of het formulier volledig ingevuld is, of het budget geloofwaardig is en of de inzending in de juiste categorie is ingezonden. De voorzitters kunnen additionele vragen aan de inzenders stellen. Tijdens een jurybijeenkomst met de juryvoorzitters licht elke voorzitter plenair de voorselectie toe en wordt de definitieve indeling van cases over de categorieën besproken.

Ronde 2 - online beoordeling door de juryleden 
De vakjury’s bestuderen de online inschrijfformulieren, het creatieve materiaal en eventueel aanvullende informatie. De campagnes worden  beoordeeld op creatie en resultaat (zie criteria). Een slimme, doordachte afweging dient aan de campagne ten grondslag te liggen. Elk jurylid geeft elke campagne in zijn/haar categorie een cijfer van 1 t/m 10 op de twee pijlers.

Ronde 3 - De jurydag
Alle inzendingen worden bediscussieerd in de vakjurybijeenkomsten. De juryvoorzitter kan de gemiddelde scores zien en maakt op basis hiervan eventueel een voorselectie van cases waarover gediscussieerd gaat worden (richtlijn: hoger dan een 7). Het staat de voorzitter vrij om cases als wildcard in te brengen in de discussie. De discussie is namelijk leading, om te garanderen dat alle invalshoeken meegenomen worden, niet alleen de harde cijfers. 
Na de discussie worden in de meeting opnieuw individueel cijfers gegeven door ieder jurylid, waarna de lijst met winnaars nog één keer besproken worden. De vakjury komt na de jurydag met een gemotiveerd gezamenlijk juryoordeel waarbij een aantal Esprixs worden toegekend, die dus minimaal brons zijn. Vakjury’s kunnen daarbinnen campagnes ‘nomineren’ die in hun ogen potentie voor goud of zilver hebben. Alle Esprix-winnaars gaan door naar ronde vier. 

Ronde 4 - De juryvoorzitters nomineren zilver en goud
De voorzitters van de 13 vakjury’s vormen onder leiding van de onpartijdige juryvoorzitter de eindjury. De eindjury bespreekt in principe alleen de door de vakjury voorgedragen nominaties voor zilver of goud.

De eindjury neemt het oordeel van de vakjury over voor wat betreft de bronzen Esprix. Als blijkt dat een vakjury structureel hoger of structureel lager heeft beoordeeld dan de overige vakjury’s dan behoudt de eindjury zich het recht voor om van het oordeel van de betreffende vakjury af te wijken. Dit is echter uitzonderlijk. Een gemotiveerde argumentatie van de eindjury dient aan deze beslissing ten grondslag te liggen. Deze argumentatie zal met de betreffende vakjury worden gedeeld.