Tips

Het schrijven van een goede Esprix case verdient al een Esprix op zich. Het is niet eenvoudig om een goede case te schrijven en daarom geven we een aantal tips die het opstellen wat vereenvoudigen.

 1. Vul het formulier helder, duidelijk en beknopt in. Cases die helder, eenvoudig, duidelijk en beknopt zijn opgesteld, krijgen al snel meer sympathie dan cases die niet-consistente informatie bevatten, het maximum aan pagina's overschrijden en veel zoekwerk vereisen. Schrijven is schrappen. Een goed verhaal vertelt zich vanzelf. Vermijd omslachtige omschrijvingen en volzinnen.
 2. De Esprix draait om resultaat en creativiteit. Zorg ervoor dat de twee pijlers voldoende belicht zijn.
 3. Houd de logica van het formulier in de gaten.
 4. Kwantificeer de doelstellingen zo veel mogelijk. Doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdbegrensd zijn. Ook kwalitatieve doelstellingen kunnen/moeten gemeten worden.
 5. Zorg voor een consistentie. Alle elementen van insight tot uitvoering moeten logisch op elkaar aansluiten. 
 6. Breng concreet en relevant cijfermateriaal in. Gebruik alleen indexcijfers als het echt niet anders kan. Stuur geen overbodig, niet ter zake doend materiaal in. Maak er geen puzzel van: less is more! En koppel  de resultaten concreet aan de doelstellingen.
 7. Wees consequent in het gebruik van terminologie. Gebruik zo weinig mogelijk jargon. Cases die kernachtig de marketingcommunicatiecampagnes verwoorden zijn succesvoller. Ga er niet van uit dat alle juryleden de ins en outs van het marktsegment kennen. Schep een duidelijk en helder beeld van het marktsegment en het 'umfeld'.
 8. Misleid de jury niet. Verzwijg geen cruciale informatie, gebruik geen misleidende marktdefinities. Creëer niet achteraf doelstellingen.
 9. Zorg dat de ingezonden materialen tijdig aanwezig zijn en goed gepresenteerd.
 10. Neem tijd voor de voorbereiding. Maak een opzet en verbeter deze opzet in de tijd. Verplaats je in de rol van de toekomstige lezer. Laat de formulieren nakijken door een onafhankelijke collega.
 11. Maak de jury wijzer!!