Categorieën

Branchespecifieke categorieën
1. Retail, eTail & eCommerce
Winkelformules rondom producten en diensten voor consumenten. Dit kunnen retailketens, online shops, digitale platformen zoals veilingen, marktplaatsen en bezorgdiensten zijn.

2. Consumer services
Diensten (eenmalig of als abonnement) voor persoonlijk gebruik. Aanbieders leveren persoonlijke of digitale diensten rondom reizen, transport, eten, energie, gezondheid en financiën.

3. Fast moving
Consumentengoederen met hoge omloopsnelheid die door hun aard (eenmalig, direct gebruik en/of korte levensduur) veel gebruikt worden. Bijvoorbeeld voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke producten.

4. Media, Entertainment & Communications
Diensten voor persoonlijke of onderlinge communicatie en publicatie van journalistieke verslaglegging of entertainment. Aanbieders zijn onder andere telecom- en internetbedrijven, (online)uitgevers en producenten van muziek en/of videocontent.

5. Durables
Goederen voor persoonlijk gebruik die langere tijd meegaan en daarom in de regel een hogere aanschafdrempel kennen. Denk bijvoorbeeld aan vervoersmiddelen, meubels en elektronica. 

6. Charity & Not-for-profit
Initiatieven vanuit niet-commerciele organisaties, stichtingen en instanties die op een bijzondere wijze een bijdrage leveren aan de maatschappij, het welzijn of de natuur. Voorbeelden zijn campagnes op het gebied van maatschappelijke en individuele bewustwording, platforms voor donaties, hulpacties, maar ook initiatieven die inhaken op veranderingen in de maatschappij zoals Covid-19.

Brancheoverstijgende categorieën
1. Sales promotions & Activations
Campagnes en initiatieven gericht op directe actie van consumenten, met als doel (online)winkelbezoek, verkoop of trial. De acties kunnen op zichzelf staan maar ook onderdeel zijn van langlopende programma's of loyaliteitsplatformen.

2. Business to business & Employee experience
Zakelijke campagnes en initiatieven gericht op de stakeholders van het eigen bedrijf. Hier betreft het bijvoorbeeld campagnes tussen producenten/dienstverleners onderling, wervingscampagnes, loyaliteitsprogramma's voor medewerkers, platformen die de maatschappelijke betrokkenheid uitdragen of programma's die het imago van de onderneming beïnvloeden.

3. Business to consumer
In deze categorie komen alle campagnes samen waarbij producenten of dienstverleners zich direct op consumenten richten.

4. New business concepts
In deze categorie zijn we met nadruk niet op zoek naar campagne-ideeën, maar naar innovatieve, creatieve concepten die het hart van de bedrijfsvoering raken. Dit kunnen nieuwe bedrijfsconcepten zijn, maar ook commerciële ideeën die zorgen voor groei, of andere innovatieve concepten op het gebied van organisatie, werkprocessen en klantervaring. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een nieuw D2C kanaal, het gebruik van emerging technology voor training en samenwerking, het creëren van een nieuwe digitale dienst met een eigen verdienmodel of het gebruik van technologie om duurzamer te ondernemen. Ook hier telt de creativiteit van het concept voor 50%, de andere 50% is het resultaat - in dit geval de aangetoonde, jaloersmakende businesspotentie. Omdat resultaten van New Business Concepts vaak niet binnen 1 kalenderjaar aan te tonen zijn, kijken we in deze categorie naar een periode van maximaal 24 maanden. 

5. Smart budget
Initiatieven die laten zien dat impact of bereik niet afhankelijk is van budget, die dus slim gebruik maken van beperkt budget. Als criterium geldt een totaalbudget dat kleiner is dan €50.000 voor bureau-uren, media en OOP (Out of Pocket).

6. Business for Good
Initiatieven en campagnes vanuit commerciële bedrijven die op een bijzondere wijze een bijdrage leveren aan de maatschappij, het welzijn of de natuur. Voorbeelden zijn campagnes die invulling geven aan de purpose van een merk, maar ook campagnes die op een creatieve manier inhaken op maatschappelijke onderwerpen zoals diversiteit en inclusiviteit.

7. Long term 
In alle andere categorieën bekronen we campagnes die in het afgelopen kalenderjaar het meest creatief en effectief zijn geweest. Helaas zijn campagnes met een langere looptijd dan één jaar vaak lastig te vergelijken met het korte termijn succes. Omdat adverteerders meer en meer investeren in hun merk voor de langere termijn, willen we in deze nieuwe categorie het consistente, jaar-op-jaar succes vanuit hetzelfde creatieve idee bekronen. Campagnes die langer hebben gelopen dan één jaar, met als voorwaarde dat ze wel actief waren in het jaar van inzenden en niet eerder als geheel bekroond zijn.