Beoordeling

Alle juryleden beoordelen elke case met een score van 1-10 op beide hoofdcriteria: creativiteit en resultaat. Beiden tellen even zwaar mee, het gemiddelde is het beoordelingscijfer van dat jurylid. 

Elke inzending wordt door minimaal zeven juryleden beoordeeld. Het gemiddelde van de beoordelingen levert de eindscore op. De juryvoorzitter mag de beoordeling van een jurylid herzien wanneer deze consistent hoger of lager afwijkt van de andere beoordelingen.

Het is mogelijk dat meerdere inzendingen binnen een categorie met een Bronzen, Zilveren of Gouden Esprix bekroond worden.

- Goud wordt toegekend wanneer een campagne zeer goed scoort op creatie en resultaat.

- Zilver wordt toegekend wanneer een campagne goed scoort op creatie en resultaat

- Brons wordt toegekend wanneer een campagne meer dan voldoende scoort op creatie en resultaat. 

Bij de beoordeling van de case is het erg belangrijk dat de opbouw, de beschrijving en de argumentatie van de case duidelijk is.