Beoordeling

De criteria worden beoordeeld op een schaal van 1-5 per criterium. (1 = onvoldoende, 5 = uitmuntend). 10 is de maximale score.

Elke inzending wordt door minimaal zeven juryleden beoordeeld. Het gemiddelde van de beoordelingen levert de eindscore op. De juryvoorzitter mag de beoordeling van een jurylid herzien wanneer deze consistent hoger of lager afwijkt van de andere beoordelingen.

Het is mogelijk dat meerdere inzendingen binnen een categorie met een Bronzen, Zilveren of Gouden Esprix bekroond worden.

Bij de jurering wordt in gelijke mate aandacht gegeven aan de aspecten creatie en resultaat. 

- Goud wordt toegekend wanneer een campagne zeer goed scoort op creatie en resultaat.

- Zilver wordt toegekend wanneer een campagne goed scoort op creatie en resultaat

- Brons wordt toegekend wanneer een campagne meer dan voldoende scoort op creatie en resultaat. 

Wanneer een inzending genomineerd wordt, betekent dit dat die inzending sowieso met een award wordt beloond.

Bij de beoordeling van de case is het erg belangrijk dat de opbouw, de beschrijving en de argumentatie van de case duidelijk is.