Reglement

Het reglement voor het inzenden voor Esprix 2023 kun je hier downloaden als pdf-bestand of worddocument.

1. Periode

De inzendingen voor de Esprix 2023 dienen betrekking te hebben op cases die verzonden, geplaatst of gehouden zijn in het jaar 2022. Als de inzending betrekking heeft op een langlopend concept dan kan deze ook al eerder zijn verzonden, geplaatst of gehouden.

2. Markt

Alleen cases die (mede) voor de Nederlandse markt ontwikkeld zijn, kunnen worden ingezonden.

3. Prijzen

Per categorie zijn de volgende prijzen te winnen: brons, zilver en goud. De jury kan besluiten om in een bepaalde categorie geen Esprix toe te kennen. Ook is het mogelijk dat de jury besluit om meerdere bronzen, zilveren en/of gouden Esprix toe te kennen in een bepaalde categorie.

4. Evenementen en publicaties

4.1 De inzender gaat akkoord met het tentoonstellen van het creatieve werk tijdens eventuele evenementen en/of in publicaties.

4.2 De inzender stemt ermee in dat gegevens van de inzending gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Cijfers worden vertrouwelijk behandeld en alleen in overleg en na toestemming absoluut respectievelijk geïndexeerd gepubliceerd.

4.3 Esprix wenst de deelnemende cases te gebruiken voor educatieve doeleinden, te weten het vervaardigen van uitgaven voor het hoger onderwijs en als les- en leermateriaal voor docenten. De inzender verleent toestemming aan Esprix het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken voor voornoemde educatieve doeleinden.

4.4 De inzender verklaart dat het ter beschikking gestelde materiaal vrij is van rechten. Indien er rechten van derden op het ter beschikking gestelde materiaal rusten, geeft de inzender dit uiterlijk 1 maart 2023 door aan de Esprix-organisatie via info@esprix.nl

5. Overige voorwaarden voor inschrijving

5.1 Inschrijven kan uitsluitend geschieden door middel van het invullen van het online inschrijfformulier. Voor elke case dient een afzonderlijk formulier ingevuld te worden. De gevraagde informatie op het inschrijfformulier dient volledig worden ingevuld. Onvoldoende informatie kan betekenen dat de case niet beoordeeld kan worden. In dat geval wordt de inzender tijdens de jurering benaderd door de Esprix-organisatie met het verzoek de ontbrekende informatie aan te vullen. Teruggave van het inschrijfgeld zal niet geschieden.

5.2 Het is mogelijk om één case in meerdere categorieën in te zenden.

5.3 De kosten voor het inschrijven van één case in één categorie met early-bird korting bedragen € 450,- exclusief btw. Wanneer een inzender dezelfde case in één extra categorie inzendt dan betaalt de inzender voor deze extra categorie 75% van  € 450,- exclusief BTW. De case dient in dit geval uiterlijk 8 januari 2023, 17.00 uur definitief te zijn ingezonden.

De kosten voor het inschrijven van één case in één categorie voor het reguliere tarief bedragen € 595,- exclusief btw. Wanneer een inzender dezelfde case in één extra categorie inzendt dan betaalt de inzender voor deze extra categorie 75% van  € 595,- exclusief BTW. De case dient in dit geval uiterlijk 22 januari 2023, 17.00 uur definitief te zijn ingezonden.

De kosten voor het inschrijven van één case in één categorie met uitstel bedragen € 750,- exclusief btw. Wanneer een inzender dezelfde case in één extra categorie inzendt dan betaalt de inzender voor deze extra categorie 75% van  € 750,- exclusief BTW. De case dient in dit geval uiterlijk 23 februari 2023, 17.00 uur definitief te zijn ingezonden.

5.4 Aan het inschrijven van een case zijn kosten verbonden zoals vermeld in artikel 5.3.  Indien een case op een later tijdstip door de inzender wordt teruggetrokken dan is deze alsnog verplicht het inschrijfgeld te voldoen. 

5.5 De naam van het inzendende bureau mag in geen geval in de inschrijfformulieren (dus ook niet in de omschrijvende tekst) en in het creatieve materiaal worden vermeld (dus ook niet in de bestandsnamen en/of domeinnamen, visuals of de casefilm) 

5.6 Indien tijdens de jurering wordt vastgesteld, dat een inzending niet als marketingcommunicatie-uiting of een business concept kan worden aangemerkt en derhalve niet in een categorie ingedeeld kan worden, geschiedt geen teruggave van het inschrijfgeld.

5.7 De jury-uitspraak is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

5.8 Door inzending verplicht men zich, indien de cases wordt bekroond, visueel presentatiemateriaal van de onderhavige case ter beschikking te stellen t.b.v. de uitreiking.

5.9 Alle inzendingen met bijbehorende materialen worden eigendom van de Esprix. Er wordt geen materiaal geretourneerd.

5.10 Inzending door het bureau betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de deelname, de daaraan verbonden voorwaarden en de juistheid van de verstrekte gegevens.

5.12 De jury behoudt zich het recht voor cases in een andere categorie te plaatsen dan waarvoor zij zijn ingezonden.