Categorieën

Branchespecifieke categorieën
1. Retail, eTail & eCommerce
Winkelformules rondom producten en diensten voor consumenten. Dit kunnen retailketens, online shops, digitale platformen zoals veilingen, marktplaatsen en bezorgdiensten zijn.

2. Consumer services
Diensten (eenmalig of als abonnement) voor persoonlijk gebruik. Aanbieders leveren persoonlijke of digitale diensten rondom reizen, transport, eten, energie, gezondheid en financiën.

3. Fast moving
Consumentengoederen met hoge omloopsnelheid die door hun aard (eenmalig, direct gebruik en/of korte levensduur) veel gebruikt worden. Bijvoorbeeld voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en huishoudelijke producten.

4. Media, Entertainment & Communications
Diensten voor persoonlijke of onderlinge communicatie en publicatie van journalistieke verslaglegging of entertainment. Aanbieders zijn onder andere telecom- en internetbedrijven, (online)uitgevers en producenten van muziek en/of videocontent.

5. Durables
Duurzame goederen voor persoonlijk gebruik die langere tijd meegaan en daarom in de regel een hogere aanschafdrempel kennen. Denk bijvoorbeeld aan vervoersmiddelen, meubels en elektronica.

6. Charity & Not for profit
Initiatieven gericht op maatschappelijk of individueel welzijn, die streven naar verandering of verbetering van de huidige situatie. Voorbeelden zijn campagnes voor bewustwording, platformen voor donaties of directe (hulp)acties.

Brancheoverstijgende categorieën
1. Sales promotions & Activations
Campagnes en initiatieven gericht op directe actie van consumenten, met als doel (online)winkelbezoek, verkoop of trial. De acties kunnen op zichzelf staan maar ook onderdeel zijn van langlopende programma's of loyaliteitsplatformen.

2. Business to business
Zakelijke campagnes, platformen of (nieuwe) initiatieven tussen producenten of dienstverleners onderling.

3. Business to consumer
Campagnes, platformen of (nieuwe) initiatieven met een directe relatie tussen producenten of dienstverleners met consumenten.

4. Experimental
Experimental zoekt de vernieuwing in het marketing en communicatievakgebied. ideeën die (aantoonbaar) effect hebben op bijvoorbeeld het businessmodel, de klantinteractie of de gebruikservaring.

5. Corporate & Employee experience
Initiatieven gericht op de stakeholders van het eigen bedrijf. Het betreft hier bijvoorbeeld wervingscampagnes, loyaliteitsprogramma's voor medewerkers, platformen die de maatschappelijke betrokkenheid uitdragen of programma's die het imago van de onderneming beïnvloeden.

6. Small budget
Initiatieven die laten zien dat impact of bereik niet afhankelijk is van budget. Als criterium geldt een totaalbudget dat kleiner is dan €25.000 voor media en OOP (Out of Pocket).