DEADLINE INZENDEN: 31 DECEMBER 2018

Categorie

Er zijn 12 categorieën waarvoor een campagne ingeschreven kan worden. Je kunt ervoor kiezen om een campagne in meerdere categorieën in te sturen. Het karakter van het product/de dienst waar de campagne betrekking op heeft, is bepalend voor de branchecategorie waarvoor wordt ingezonden. Bij de brancheoverstijgende categorieën gelden categoriespecifieke criteria.

Branchecategorieën

Brancheoverstijgende categorieën

sluiten